Rådgivning til udlejere og lejere

Lejeren skal behandle det lejede forsvarligt

Som lejer har man et særligt ansvar for det lejemål, man bor i. Det vil sige, at både lejeren og andre, som befinder sig i lejemålet, skal behandle det forsvarligt. Behandler man lejemålet på en sådan måde, at det bliver misligholdt, vil udlejeren kunne rejse et erstatningskrav for de skader, som er opstået.

Hus V2 2

Når man lejer en lejlighed, er der et krav om, at man behandler det lejede forsvarligt. Gør man ikke dette, vil lejekontrakten enten kunne opsiges eller ophæves af udlejeren, alt efter hvor uforsvarligt man har behandlet lejemålet. Derudover kan det også medføre et erstatningsansvar.

Lejelovens §25, stk. 1

Lejeren skal behandle det lejede forsvarligt.

Det bliver i loven ikke nærmere defineret, hvad det vil sige at behandle det lejede forsvarligt. Men det betyder, at man ikke må skade lejemålet ved fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller ved uforsvarlig adfærd. Derudover er der et krav om, at man anmelder skader til udlejeren, hvis disse skulle opstå. Skaderne kan omhandle alt fra løbesod til væggelus.

Opstår skaderne på grund af lejerens uforsvarlige adfærd eller misligholdelse, vil lejeren blive erstatningsansvarlig. Selvom rygning kunne ses som noget, der ville være skadeligt for lejemålet, er det tidligere afgjort, at rygning ikke medfører misligholdelse af lejemålet.

U.2012.384

Vestre Landsrets dom af 31. oktober 2011

Resume

Lejeren, L, bor i en lejlighed i ti år. L lejer lejemålet af andelsboligforening, U. I løbet af de ti år, ryger L i lejligheden 10-15 cigaretter om dagen. L’s mand og søn ryger ligeledes. L maler derudover flere vægge i lejemålet i andre farver end den hvide, som er standard. U kræver derfor, at L skal betale for, at væggene igen bliver malet hvide, da det fremgår af vedligeholdelsesreglementet, at farverne i lejemålet skal males tilbage til standardfarverne ved fraflytning. Imidlertid er der i det gamle vedligeholdelsesreglement kun et krav om, at farverne skal males tilbage til lyse farver. Udover betaling for maling kræver U også, at L skal betale for nikotinspærre, så de skader, der er opstået på grund af røg i lejemålet, kan fjernes.

I Landsrettens dom er der skrevet:

Der kan i en lejlighed, hvor der ryges være ekstra behov for vedligeholdelse. Det skal derfor vurderes, om lejemålet er skadet eller forringet på grund af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd. Imidlertid er der ved lejlighedens tegn på nikotinbelastning, ikke mulighed for at sige, at L har tilsidesat pligten til at vedligeholde lejemålet på en sådan måde, at der er sket misligholdelse. Da L har malet væggene i en farve, som er i overensstemmelse med det gamle vedligeholdelsesreglement, kan L heller ikke gøres ansvarlig for, at væggene skal males tilbage til standardfarverne, da vedligeholdelse af lejemålet skal ske i overensstemmelse med det på tidspunktet gældende reglement.

Konklusion

Som lejer skal man behandle lejemålet forsvarligt. Gør man ikke dette, kan udlejeren opsige eller ophæve lejekontrakten, og lejeren kan blive erstatningsansvarlig.

Forsvarlig behandling af lejemålet vil sige, at man ikke må skade lejemålet ved fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller ved uforsvarlig adfærd. Derudover skal man anmelde skader, hvis de opstår.

Opstår skaderne på grund af lejerens uforsvarlige adfærd eller misligholdelse, vil lejeren blive erstatningsansvarlig.